Algemeen

Met deze informatie willen wij de personen die wij werven voor onze opdrachtgever(s) in Nederland van informatie voorzien over een aantal punten die belangrijk zijn om te weten als je interesse hebt om in het selectieproces te komen, of al in dat selectieproces zit, om gerekruteerd door ons, in Nederland te gaan werken.

De onderwerpen die hieronder worden besproken zijn:


Werk

Salaris

Accommodatie

Zorgverzekering

Selectieproces

Afspraken tussen wervingsbureau en werkgever

Persoonskenmerken

Ontvangst bij aankomst en instructie

Overige belangrijke punten

Overzicht huisregels


Werkgevers die verzocht hebben om werknemers voor hen te werven, hebben kennis genomen van de inhoud van deze website, zijn het met die inhoud eens, en zullen zich confirmeren aan de afspraken en voorwaarden zoals voor hen van toepassing in deze website opgenomen. Zij verwachten dat andersom ook van de werknemers.

Werk

 • Het gaat om werk in de agrarische sector, meer concreet gaat het om de teelt van bloemen (o.a. chrysant, orchidee, lisianthus, rozen, gerbera) in de glastuinbouw, de teelt van fruit (o.a. appels, peren, kersen) in boomgaarden, de teelt van zachtfruit (o.a. aardbeien en frambozen) in glastuinbouw en op de volle grond, de teelt van bloembollen op de volle grond, de teelt van planten (zowel glastuinbouw als volle grond) en de teelt van tomaten en komkommers in de glastuinbouw.
 • Het werk bij deze bedrijven betreft het oogsten, planten, sorteren, verpakken, gewasverzorging, en andere voorkomende werkzaamheden.
 • De bedoelde duur van het dienstverband wordt door ons vooraf met je afgestemd. Het is belangrijk dat hierover tussen jou en het bedrijf waar je gaat werken overeenstemming is.
 • De duur van het dienstverband dat aangeboden wordt kan verschillen.
  • Er kan sprake zijn van jaarcontracten die elkaar opvolgen en in totaal een duur van enkele jaren hebben. Bij dat soort contracten is het de bedoeling dat je minimaal eerst voor een halfjaar commitment afgeeft, en dan na de ervaring van dat eerste halfjaar beslist of je blijft;
  • Er kan ook sprake zijn van kort seizoenswerk, van enkele weken tot enkele maanden.
 • De werkgever maakt het werkrooster op en bepaald de werktijden. Er kan sprake zijn van werken op onregelmatige uren en ook op zaterdag.
 • De werkgever heeft van het werk foto’s, of video’s, of een website beschikbaar gesteld aan ons, zo kunnen wij jou al vooraf een eerste indruk van het werk en/of de werkgever geven.

Salaris


 • In Nederland wordt het salaris bepaald op basis van leeftijd en ervaring van de werknemer. In de Nederlandse wet zijn verplichtingen en rechten rondom (hoogte van) salaris vastgelegd.
 • Een indicatie van het te verwachten netto uurloon (ná aftrek premie zorgverzekering) is:


(let op, is afhankelijk van meerdere dingen, dit is dus slechts een indicatie)


Omschrijving21 jaar een ouder20 jaar19 jaar en jonger
Nettoloon€12,25€11,70€10,55
excl. een opslag voor de opbouw/afkoop van vakantiedagen #€11,50€11,10€9,85
Brutoloon€13,27€12,27€10,62


 • Tijdens het selectieproces wordt het salaris besproken.
 • Het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden (vakantierechten, arbeidsomvang, etc.) worden vastgelegd in een arbeidsovereenkomst welke door jou en de werkgever wordt ondertekend.
 • Het aantal te verwachten uren werk per week is normaliter tussen 40 en 48 uur.


Je mogelijke verdiensten zijn dan dus, ingeval je 200 uur per maand werkt (=46 uur p/wk):


(let op: dit is een voorbeeld!)


Omschrijving21 jaar een ouder20 jaar19 jaar en jonger
Nettoloon bij 200 uur€2.450€2.340€2.110
Af: Huur huisvesting (bijvoorbeeld)€370€370€370
Blijft over€2.080€1.970€1.740


#= Sommige werkgevers betalen de opgebouwde vakantiedagen niet als opslag uit tegelijk met de gewerkte uren en betalen dan dus tijdens het opnemen van de vakantiedagen het loon door. Omdat je bij die werkgever dan de uitbetaling van de vakantiedagen ontvangt bij het opnemen van de vakantiedagen, ontvang je de opslag tot afkoop vakantiedagen niet ook nog eens over de gewerkte uren. In die situatie is het nettoloon over de gewerkte uren circa € 0,55 per uur lager dan in de situatie dat vakantiedagen niet worden doorbetaald maar afgekocht met een opslag op de gewerkte uren. Per saldo maakt het uiteraard niet uit. Hoe de vakantiedagen worden uitbetaald is een keuze van de werkgever.


Accommodatie

 • De woonruimte wordt voor je geregeld. Dat kan door of namens het bedrijf waar je gaat werken, maar het kan ook dat de huisvesting juist door anderen geregeld is.
 • Je bent niet verplicht om in de aangeboden woonruimte te gaan wonen, je mag ook zelf je woonruimte regelen. Feit is dan wel dat je in het geval dat je het zelf regelt ook alle dingen daaromheen ook zelf moet gaan regelen.
 • De woonruimte is altijd binnen acceptabele reisafstand van het werk.
 • Er gelden huishoudelijke regels: o.a. schoonmaken, netjes bewonen, respect tussen collega's / medebewoners, tijdig de huur betalen, etc.
 • Alle woonruimte beschikt over de benodigde voorzieningen (oven, magnetron, koelkast, diepvries, stofzuiger, wifi, etc.)
 • De grootte van het huis (aantal kamers) bepaald hoeveel personen in dat huis mogen wonen. In de meeste gevallen gaat dat om twee personen per slaapkamer met gezamenlijk gebruik van de rest van de woning (woonkamer, keuken, douches, toiletten)
 • De huur van de woonruimte bedraagt in de meeste gevallen tussen de €300,= en €400,= per maand (incl. water, gas en elektra). De woonruimte waar je gaat wonen is vooraf bekend en de huurprijs daarvan is ook al vooraf bekend.
 • Je gaat een huurovereenkomst aan met de verhuurder, in deze huurovereenkomst staan alle afspraken met de verhuurder.
 • Je betaalt maandelijks vooraf de huur (contant of via bankoverschrijving) aan de verhuurder van de woning.
 • Omdat je de eerste maal niet vooraf kunt betalen, wordt een inloopschema daarvoor opgesteld.


Om zoveel als mogelijk is te bevorderen dat je kunt beschikken over voldoende kwaliteit huisvesting, waarmee de relatie tussen werkgever en jou de gewenste continuïteit kan hebben, is met de werkgevers het volgende overeengekomen met betrekking tot de huisvesting. Achterliggende gedachte daarbij is ook: de werknemers die hier langere tijd komen werken, bijvoorbeeld langer dan een jaar, die komen niet alleen naar hier voor het werk, maar die komen hier ook te leven. Dat inrichten op goede wijze, levert een bijdrage aan de continuïteit, en ook andersom. Overeengekomen met de werkgevers is:


 1. Personen die langer dan drie maanden komen werken, zal de situatie voor zijn dat die niet met meer dan twee personen op een slaapkamer zullen verblijven;
 2. De huisvesting situatie is inzichtelijk gemaakt door de werkgever met het overleggen van foto’s van de huisvesting (deze foto’s zijn in bezit van ons);
 3. In de huisvesting is voldoende apparatuur aanwezig (die van voldoende inhoud is), zoals: oven, magnetron, koelkast , diepvries, wifi, stofzuiger, wasmachine, wasdroger, kookgerei, serviesgoed en bestek;
 4. De slaapkamer bevat behalve een bed, voldoende bedlinnen, een flinke kast (met een hanggedeelte en met legplanken) en twee stoelen. De slaapkamer is afsluitbaar;
 5. Vooraf is bekend wat de huur van de huisvesting is;
 6. De werkgever heeft iemand aangewezen die de contactpersoon met betrekking tot de huisvesting is. Deze contactpersoon zorgt er voor dat hij/zij regelmatig op de hoogte is van de situatie in de huisvesting, dat de huisvesting aan de afspraken voldoet/ blijft voldoen, en als dat niet meer het geval is dat wordt nagegaan wat de oorzaak daarvan is en worden er maatregelen genomen om (a) herhaling te voorkomen en (b) herstel te laten plaatsvinden;
 7. Er worden huisregels vastgesteld wat betreft hoe de personen in die huisvesting zich dienen te gedragen. Die huisregels zijn in de Roemeense taal in de woning aanwezig. Een exemplaar van die huisregels zijn op deze website opgenomen bij overzicht huisregels.

Zorgverzekering

 • Deze verzekering ziet op het in Nederland voorzien van zorg zoals bijvoorbeeld huisarts, medicijnen, ziekenhuisopname, chirurgen en specialisten.
 • De zorgverzekering is geldig van de eerste werkdag tot aan de laatste werkdag.
 • De kosten van de zorgverzekering zijn circa €154,20 per maand, deze kosten worden ingehouden op het salaris (gepresenteerd netto salaris is ná aftrek premie zorgverzekering.
 • Voor verdere informatie over de zorgverzekering, zie: www.hollandzorg.com

Selectieproces

Tijdens de contacten met jou zal er aandacht zijn voor de volgende informatie:


 • De eisen van de werkgever.
 • Welke ervaring je hebt (en in welke landen opgedaan) en hoe lang.
 • Persoonsgegevens (o.a. naam, geboortedatum, geslacht, burgerlijke staat, etc.)
 • Wat voor opleiding je gedaan hebt.
 • De talen die je beheerst (engels of duits zijn zeker een pré).
 • Welke contractduur van toepassing is, belangrijk is dat jij en je werkgever hier dezelfde verwachting over hebben.
 • Bekendheid met de sector waarin je gaat werken.
 • Kun je goed samenwerken met anderen, jouw fysieke gesteldheid, jouw arbeidsethos, etc.
 • Heb je een eigen auto waarmee je kunt reizen.
 • Beschik je over een rijbewijs.


De werver zal vragen of je kennis hebt genomen van de inhoud van deze website, of je er mee akkoord bent en of er nog vragen zijn

Afspraken tussen wervingsbureau en werkgever

(o.a. inzake zelf oplossend vermogen):

Om de verwachtingen goed op elkaar afgestemd te laten zijn en te laten blijven, gelden tussen de werkgever waarvoor je gaat werken en ons de volgende onderlinge afspraken:

Wij hebben de mogelijkheid af en toe de werkgever te bezoeken. Dit vind plaats om de relatie te onderhouden, te bepalen of afspraken anders dienen te gaan luiden, maar ook om te zien onder welke omstandigheden en op welke wijze het werk verricht wordt en de woonsituatie te zien. Tot slot zullen tijdens deze bezoeken klachten die vanuit de werkzame personen bij ons bekend zijn besproken worden met de werkgever.

Ingeval klachten niet naar tevredenheid van alle betrokken partijen kunnen worden afgehandeld, of de inzichten over werk en omstandigheden gaan zodanig verschillen dat daar geen overeenstemming meer over mogelijk is, zullen wij voor die werkgever geen arbeidskrachten meer werven. Wij zullen de werkgever daar dan over berichten.

Ingeval de werknemer een verkeerde voorstelling van zaken heeft gegeven, en de klachten dus feitelijk niet gegrond zijn of niet van ernstige aard zijn, danwel (meteen) op juiste wijze zijn afgehandeld en dus niet meer bestaan, zullen wij aan de werknemer te kennen geven dat wij jou niet meer willen plaatsen bij enige werkgever.

Persoonskenmerken

 • Het is een pré (lees: belangrijk) als je uit de agrarische sector komt, of met de agrarische sector goed bekend bent.
 • Het is een pré (lees: belangrijk) als je eigen bent met de plattelandscultuur en/of agrarische omgeving.
 • Een brutale of eigenwijze houding wordt door de werkgevers niet geaccepteerd en/of toegestaan.
 • Het is belangrijk dat je een houding hebt die uitstraalt dat je leergierig bent, dat je het vak goed wilt leren.
 • Goed kunnen en willen samenwerken met anderen is ook belangrijk.
 • Wij zullen tijdens het selectieproces jouw postuur beoordelen of dit geschikt is voor het werk dat verricht dient te gaan worden. (dit dient uitsluitend om geschiktheid werk te bepalen, zoals bij bukken, rekken, strekken en reiken.)


Ontvangst bij aankomst en instructie

Voor nieuwe werknemers die voor het eerst gaan aankomen bij hun werkgever en/of bij de huisvesting waar ze gaan verblijven, zorgt de werkgever dat het volgende geregeld is:


 • De werkgever zelf, of een door de werkgever aangewezen senior medewerker, zorgt voor een goede ontvangst van de werknemer. Dit gaat simpelweg over een normaal welkom, zodat jij jezelf na een lange reis ook welkom geheten voelt;
 • De kamer van jouw is gereed gemaakt, netjes schoon, het bed is opgemaakt met bedlinnen, etc.;
 • De werkgever zelf, of een senior werknemer van de werkgever, zorgt op de eerste dag van het werk, vóórdat het werk gaat aanvangen, voor een goede instructie. Die instructie is namelijk van groot belang met welk tempo en kwaliteit jij het werk kan gaan oppakken.
 • De persoon die de instructie van het bovenstaande punt verzorgt, dient te beschikken over (1) een goede beheersing van het werk dat jij moet gaan doen, en (2) goede sociale vaardigheden en attitude om jou op de juiste wijze de voor jou nieuwe werkzaamheden aan te leren.
 • In de eerste twee weken van het werk dient de persoon die de instructie gegeven heeft ‘een oogje in het zeil te houden’ bij jou, en zo nodig bij te sturen.


Aankomst van nieuwe werknemers dient in principe altijd te zijn op maandag vanaf 09.00 uur tot en met vrijdag tot 17.00 uur, vanaf vrijdag 17.00 uur tot en met zondag geen aankomsten van nieuwe werknemers.

Overige belangrijke punten

 • Je wordt geholpen om in Nederland een BSN nummer te krijgen.
 • Zorg er voor dat je een bankrekening hebt in je thuisland waarop het salaris gestort kan worden. Het dient een bankrekening te zijn op je eigen naam, waarop bedragen gestort kunnen worden in euro’s, en waarvan je geld kunt opnemen vanuit Nederland. Lukt dat echt niet, dan wordt je geholpen om in Nederland een bankrekening op eigen naam te openen.
 • Het is belangrijk dat je voor de eerste twee weken voldoende geld bij je hebt (te denken aan minimaal € 100) om daarvan te kunnen leven in Nederland (boodschappen, etc.)
 • Het transport naar Nederland en transport heen en weer naar thuisland voor vakanties kan op verzoek hulp voor worden geregeld. De kosten van dit transport zijn voor je eigen rekening.
 • Indien nodig kan er gezorgd worden voor een tolk.
 • De tekst van de documenten (zoals de arbeidsovereenkomst en de huurovereenkomst) worden ook aangeboden in de taal van je thuisland.
 • Je kunt in de selectieprocedure uiteraard je eigen vragen stellen aan de persoon waarmee je in het selectieproces contact hebt.
 • De opzegtermijn in Nederland is één maand (artikel 672 Burgerlijk Wetboek Boek 7). Als je het dienstverband wilt stoppen, dan dien je dat dus één maand vooraf overeen te komen met je werkgever. Neem je de opzegtermijn niet in acht, dan ben je schadeplichtig aan je werkgever (artikel 672 lid 10 Burgerlijk Wetboek Boek 7).
 • Ook de werkgever heeft eenzelfde opzegtermijn van één maand. Uitzondering is dat werkgever in de eerste drie maanden van een dienstverband in een oproepcontract, de werknemer zonder enige opzegtermijn kan ontslaan.
 • Vanaf de aankomst bij je werkgever dien je contact op te gaan bouwen met jouw werkgever. Er dient een werkrelatie te ontstaan tussen jou en jouw werkgever, als werver zitten wij daar niet tussen in.
 • Ingeval van uitzonderlijke situaties is het uiteraard mogelijk het contact via ons als werver te kunnen laten verlopen. Wij kunnen dan in Nederland met een partij, die in Nederland rechtstreeks contact heeft met de werkgever waar jullie werkzaam zijn, overleggen en dingen regelen.

Overzicht huisregels

Onder verwijzing naar de huurovereenkomst gelden in deze woning de hieronder vermelde huisregels. Deze regels dragen zorg voor een leefbare, prettige en schone woonomgeving. Naleving van deze huisregels is verplicht. De huisregels zijn als volgt:

Algemeen

 • Er is draadloos internet aanwezig in de woning. Overbelasting van het netwerk door zware bestanden te downloaden is niet toegestaan;
 • Het geven van feestjes in de algemene ruimtes is niet toegestaan;
 • Bezoek is toegestaan, logés zijn niet toegestaan;
 • Het is verboden verdovende middelen (waaronder drugs) in het pand op te slaan, te gebruiken, te verkopen en/of te kweken;
 • Post bestemd voor de eigenaar moet bewaard worden en aan de eigenaar worden overhandigd;
 • Onderverhuur en het uitlenen van ruimtes aan anderen is strikt verboden;
 • Het wisselen van kamer zonder toestemming van de verhuurder is niet toegestaan;
 • Het is verplicht aan de eigenaar van de woning toegang te verlenen voor (aangekondigde) woningcontroles;
 • Het uitlenen of kopiëren van sleutels aan derde is niet toegestaan;
 • Algemene toegangsdeuren (voordeur / achterdeur) moeten altijd worden gesloten, en wanneer niemand in de woning aanwezig is, worden afgesloten door middel van het slot;
 • Bij (tussentijds) vertrek moeten alle ramen zorgvuldig worden afgesloten;
 • Iedere huurder is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gedrag van bezoek, eventuele schade komt voor eigen rekening;
 • De woning moet na beëindiging van de overeenkomst worden opgeleverd in dezelfde staat als aankomst;

Hygiëne

 • Alle ruimtes in de woning moeten worden opgeruimd, schoongemaakt en netjes onderhouden;
 • De sanitaire voorzieningen (badkamer en toilet) en de keuken moeten met regelmaat worden schoongemaakt (minimaal 1 keer per week);
 • Voor het opruimen en schoonmaken van de woonruimtes zijn de huurders gezamenlijk verantwoordelijk;
 • Bij uitblijven van het opruimen en schoonmaken van de woning wordt een schoonmaakbedrijf ingehuurd voor rekening van (alle) huurders;
 • De tuin van de woning moet netjes en regelmatig worden onderhouden;
 • Huisdieren in de woning zijn niet toegestaan;
 • Afval mag niet in de woning worden achtergelaten. Hiervoor is een container beschikbaar. De containers worden door de gemeente geleegd. De huurders dragen zorg voor het aan de straat zetten en terug plaatsen van de containers op de door de gemeente aangegeven datums, alleen wanneer de containers vol zijn;
 • Afvalbakken in de woning moeten worden geleegd;
 • Afwas mag niet langer dan 1 dag ongewassen in de woning worden achtergelaten;
 • Roken en frituren in de woning is niet toegestaan;
 • In het toilet mag nooit afval worden gegooid. Verstoppingen die hierdoor ontstaan zijn voor rekening van de huurders;

Inrichting/onderhoud/energieverbruik

 • Zonder toestemming van de eigenaar mogen geen veranderen, aanpassingen, verbouwingen, schilderwerk of andere wijzigingen aan de woning en/of tuin plaatsvinden;
 • De huurders zijn zelf verantwoordelijk voor klein onderhoud aan de woning;
 • Het verplaatsen van zaken zoals kasten, bedden, wasmachine, koelkast, magnetron en vriezer is niet toegestaan.
 • Ga zuinig om met stroom, water en gas. In de huurprijs is normaal verbruik inbegrepen. Hogere kosten dan bij normaal verbruik komen op basis van nacalculatie voor rekening van de huurders;
 • De kachel staat automatisch ingesteld, het is verboden de instellingen aan te passen;
 • Bij (tussentijds) vertrek moeten alle lampen en eventuele andere apparatuur worden uitgeschakeld;
 • Bij schade aan keukengerei, meubels, apparatuur en andere inrichting moeten de kapotte items door de huurders worden vervangen;
 • Schade aan de woning en/of inrichting moet binnen 2 dagen worden gemeld aan de eigenaar;

Overlast

 • De huurders verplichten zich verhuurder, medehuurder en omwonende geen hinder of overlast te bezorgen;
 • Harde muziek in of om de woning is niet toegestaan;
 • Overmatig gebruik van alcohol in en rondom de woning is niet toegestaan;
 • Het is niet toegestaan (brom)fietsen, kinderwagens, plantenbakken, droogrekken, koelkasten, vriezers, etc. in gemeenschappelijke ruimtes te plaatsen anders dan de daarvoor aangewezen plekken;
 • Het is niet toegestaan bezoek te ontvangen indien dit bezoek tot overlast leidt van de huurders, buurtbewoners;
 • Het is niet toegestaan buiten de daarvoor aangewezen parkeervlakken/-plaatsen in de straat auto’s te parkeren;
 • Fietsen moeten in de daarvoor aanwezige schuur worden geparkeerd;
 • Het is niet toegestaan in de tuin voorwerpen te plaatsen die niet voor normaal gebruik in de tuin bestemd zijn;

Aansprakelijkheid

De verhuurder aanvaard géén aansprakelijkheid voor onder andere:

 • Diefstal, verlies of schade van welke aard dan ook tijdens of ten gevolge van het verblijf;
 • Het uitvallen of buiten werking stellen van technische apparatuur, nutsvoorzieningen en/of voorzieningen van het huis;
 • Calamiteiten, in welke vorm dan ook, die het verblijf kunnen veronaangenamen;
 • De huurders zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan de woning, de tuin en de inrichting (binnen en buiten), als dit het geval is van handelen of nalatigheid van uzelf of van derden die zich met uw toestemming in en om het huis bevinden;


Met huurder worden alle huurders van de woning individueel én gezamenlijk bedoeld. Alle huurders zijn individueel én gezamenlijk verantwoordelijk voor de naleving van de huisregels.


Indien huurder, zijn logés of door hem toegelaten bezoeker(s) de verplichtingen uit de voorwaarden, de huisregels, de aanwijzingen van de verhuurder (of zijn waarnemer) of de overheidsvoorschriften ondanks eventueel voorafgaande waarschuwing niet of niet behoorlijk naleeft, respectievelijk naleven en wel in zodanige mate, dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de verhuurder niet kan worden gevergd dat de verhuur wordt voortgezet, heeft de verhuurder het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen en de huurder en medehuurders de toegang tot de woning te ontzeggen, zonder restitutie van huurgelden. Hiertoe behoort nadrukkelijk het niet respecteren van de nachtrust of het onnodig veroorzaken van overlast.